Sportovní příprava pro děti

Na co se můžete těšit:

Naším posláním je přivést děti a mládež ke sportu, vzbudit u nich kladný vztah k pravidelnému cvičení, všestranně rozvíjet jejich pohybové dovednosti a tím zajistit optimální duševní a tělesný vývoj dítěte, upevňovat jeho zdraví a posilovat jeho koncentraci, vůli a kolektivní cítění. I díky velmi oblíbené opičí dráze, kterou najdete na našem stanovišti, mají děti větší chuť učit se novým věcem a odnáší si ze cvičení i emotivní prožitek.

Stanoviště zajišťuje: Spolek 4gym
Adresa: Budova Sokola Plzeň 1, Štruncovy Sady 1, Plzeň

Web: www.4gym.cz 
Sociální sítě:
Facebook

 

 

E-mail: info@4gym.cz
Tel.: 702 593 511
Jméno kontaktní osoby: Klára Klásková

Pozvánka: Přijďte si k nám zadovádět a zároveň procvičit rychlost, koordinaci, sílu i vytrvalost, a dozvědět se více o našich kurzech a příměstských táborech. Vhodné pro děti od 2 do 8 let.